Oslo
HomeHome > Blog > Oslo

Oslo

Jul 31, 2023

Politiet har hatt avklaringssamtaler med ungdommer på grunn av bekymring for radikalisering etter opphold på koranskoler i Somalia. Slike opphold kan være en start på en radikaliseringsprosess, sier politiet.

KORANSKOLEN I MOGADISHU: Utenfra ser dette ut som et senter for naturmedisin, men Dhibu Raxma driver med helt andre ting, ifølge norsk-somaliske Omar. Han forteller at skolen var en radikaliseringsarena.

Artikkelen er flere år gammel.

Norske ungdommer med somalisk bakgrunn varslet i november om bruk av vold som slag, pisking og lenking på koranskoler i Somalia.

Norsk-somaliske Omar fortale om en skole i Mogadishu, der han i tillegg til omfattende vold fortalte om hjernevask av elever i islamistisk retning. Han fortalte om en aftenbønn de måtte be hver kveld:

–La vesten brenne. La det gå til helvete. La gud ta pengene fra vesten og gi det til oss.

Rektoren på skolen avviste at de radikaliserte ungdommene, han avviste også voldsbruk.

PISKET UNDER FØTTENE: «Omar» er en av ungdommene NRK har vært i kontakt med som skildrer opplevelsene på koranskolen i Somalia. Blant annet ble han lenket fast, slått og pisket på ryggen og under føttene.

Etter NRKs reportasjer om norske ungdommer og livet på innsiden av koranskoler i Somalia, ba Justis- og beredskapspartementet norsk politi om å kartlegge hva de vet om koranskolene. I et to siders brev fra Politidirektoratet oppsummerer politiet hva de vet om temaet. I brevet tas blant annet frykten for radikalisering opp.

Politiet i Oslo bekrefter overfor NRK at de har hatt mistanker om radikalisering etter koranskoleopphold.

–Når du har skoler der du blir fratatt mobiltelefon, fratatt pass og telefon, kontakt med omverdenen o mishandling, jeg tenker det da er lettere å få disse ungdommene inn i en radikaliseringsprosess.

Les også: Barneombudet om koranskoler: – Vi er ikke overrasket

Solberg etter koranskole-avsløringene: – Det er ulovlig

Det sier Janne Birgitta Stømner, hun leder en ny enhet for forebygging i Oslo-politiet.

–Vi har hatt enkelte avklaringssamtaler med ungdom som har kommet hjem i forhold til å sjekke ut hvorvidt de er blitt radikaliserte, sier Stømner.

Tre ungdommer har vært inne til slike avklaringssamtaler, og politiet har ikke gått videre med sakene.

Janne Birgitta Stømner leder forebyggende enhet ved Oslo politidistrikt. – Vi har hatt enkelte avklaringssamtaler med ungdom som har kommet hjem i forhold til å sjekke ut hvorvidt de er blitt radikaliserte, sier Stømner.

Les også: Forsker : – Mange foreldre mener det er for lite disiplin i norsk skole

Noe av grunnen til at spesielt gutter blir sendt til koranskole kan være foreldres bekymring for at de har vært innblandet i kriminalitet i Norge. Et slikt opphold virker ikke etter hensikten, er politiets erfaring.

–For dem som har blitt sendt vekk fordi de har begått kriminalitet så har i alle fall vi ved et par eksempler sett at det ikke har vært noe positivt. Vår erfaring er at de fortsetter den kriminelle løpebanen når de kommer hjem, de søker tilbake til det miljøet de har kjent fra før, sier Janne Birgitta Stømner i Oslo-politiet.

Les også: – Regjeringa ikke har gjort nok for koranskole-barna

–La vesten brenne. La det gå til helvete. La gud ta pengene fra vesten og gi det til oss. Les også: Barneombudet om koranskoler: – Vi er ikke overrasketSolberg etter koranskole-avsløringene: – Det er ulovlig–Vi har hatt enkelte avklaringssamtaler med ungdom som har kommet hjem i forhold til å sjekke ut hvorvidt de er blitt radikaliserte, sier Stømner.Les også: Forsker : – Mange foreldre mener det er for lite disiplin i norsk skole Vår erfaring er at de fortsetter den kriminelle løpebanen når de kommer hjem,Les også: – Regjeringa ikke har gjort nok for koranskole-barna